AKFIX

Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hóa chất vào năm 2001 Akfix tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và công nghệ hóa chất thân thiện với môi trường