BESTMIX

Công ty cổ phần BESTMIX, tiền thân là Công ty cổ phần Siêu Cường chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ cho xây dựng dân dụng và công nghiệp như: Phụ gia bê tông - Xi măng, Vật liệu chống thấm, vữa rót - kết nối, vữa sửa chữa, vữa hoàn thiện...