Hoá chất xây dựng của hãng Fosroc - Anh Quốc

Một thương hiệu di sản của Anh, Fosroc là nhà sản xuất và cung cấp hóa chất hiệu suất cao cho ngành xây dựng, đặc biệt tập trung vào bê tông và xi măng