Các dòng sản phẩm chống thấm của hãng Maris Polymers - Hy Lạp

Maris Polymer được nghiên cứu và phát triẻn bởi giáo sư Dr. Dipl-Chem. Johann Maris từ năm 1989 chủ yếu tập trung vào nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm gốc Polyurethane thi công dạng lỏng trong lĩnh vực xây dựng, hàng hải và công nghiệp...