MAXCRETE

Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Maxcrete, trực thuộc Tập đoàn Maxbond, là công ty chuyên về lĩnh vực chống thấm với các sản phẩm và dịch vụ đã được kiểm chứng