Các loại vật liệu chống thấm thẩm thấu qua bề mặt bê tông tạo lớp màng ngăn nước từ bên trong kết cấu

Vật liệu chống thấm thẩm thấu thấm sâu vào bên trong kết cấu bê tông lấp đầu các lỗ li ti và mao mạch tạo nên một bề mặt phụ và hình thành rào cản chống lại sự xâm thực của nước và các tạp chất gây hại khác