Màng chống thấm HDPE

Màng chống thấm HDPE được ứng dụng rộng rãi trong chống thấm công nghiệp như: lót đáy bãi chôn lấp rác thải, lót đáy hồ chứa nước, lót đáy và mái hồ nuôi trồng thủy sản, đê đập, kênh mương...