Màng chống thấm khò nóng

Màng chống thấm khò nóng gốc Bitum là màng chống thấm dẻo, được sản xuất từ hỗn hợp giàu Bitum và hợp chất Polymers APP được chọn lọc (Atactic Poly Propylen)