Màng chống thấm tự dính

Màng chống thấm tự dính được sử dụng chủ yếu để chống thấm cho tầng hầm, sân thượng, sàn mái... với ưu điểm thi công nguội, tự dính và đơn giản với khả năng bám dính tuyệt vời...