Hóa chất xây dựng của hãng SCHOMBURG - ĐỨC

SCHOMBURG, nhà máy hóa chất xây dựng có trụ sở tại Detmold, chuyên phát triển, sản xuất và tiếp thị vật liệu xây dựng hệ thống cho thị trường trong nước và quốc tế