Tăng cứng sàn

Bột tăng cứng sàn thi công theo phương pháp rắc lên mặt bê tông tươi và hoàn thiện bằng máy xoa nền