Vữa rót cường độ cao không co ngót chuyên dụng để thi công các vị trí khó thi công bằng bê tông thông thường

Vữa rót không co ngót có ưu điểm hạt cốt liệu nhỏ, tính tự chảy cao, nhanh tróng đạt cường độ cao trong thời gian ngắn, chống thấm, chống ăn mòn được ứng dụng trong tất cả các hạng mục xây dựng đương đại